ಮೂತ್ರಪಿಂಡದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ

ಬೆನ್ನುನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ

ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ  ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ

ಸೋಂಕುಗಳು ಮುಜುಗರವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು

ಕನಿಷ್ಠ 2 ಗಂಟೆಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮೂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಒಳಿತು