ಮೂಳೆಗಳು ಗಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ

ಪೌಷ್ಠಿಕ ಆಹಾರ  ಸೇವನೆ

ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವುದು

ಮದ್ಯಪಾನ ಮತ್ತು ಧೂಮಪಾನ ಸೇವನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ

ಸರಿಯಾದ ದೇಹದ ಭಂಗಿ

ಉಪ್ಪು ಸೇವನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ 

BMD ಪರೀಕ್ಷೆ

ಚಹಾ, ಕಾಫಿಗಳ ಸೇವನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ