ಒಡೆದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಕೆಡದಂತೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುವುದು ಹೇಗೆ? 

15 Oct 2023

Pic Credit:Pintrest

ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೆಡದಂತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಟಿಪ್ಸ್ ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಸಿಂಪಲ್​​ ಟಿಪ್ಸ್​​​​​

Pic Credit:Pintrest

ಬಿಸಿಲಿದ್ದರೆ ಕಾಯಿಯನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಮರುದಿನ ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದು.

ಬಿಸಿಲಿದ್ದರೆ ಒಣಗಿಸಿ

Pic Credit:Pintrest

ಕಾಯಿ ತುರಿಯನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯ ಒಳಗೆ ಒಲೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಮರುದಿನ ಬಳಸಬಹುದು.

ಬೆಚ್ಚಗೆ ಇರಿಸಿ

Pic Credit:Pintrest

ಒಡೆದ ಕಾಯಿಯನ್ನು ಉಪ್ಪಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳು ಕೆಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಉಪ್ಪಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿಡಿ

Pic Credit:Pintrest

ಒಡೆದ ಕಾಯಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಹಚ್ಚಿಡುವುದರಿಂದ ಹಾಳಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಅರಿಶಿನ ಹಚ್ಚಿಡಿ

Pic Credit:Pintrest

ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲಿನೊಳಗೆ ಕಾಯಿಯನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಹುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಉಷ್ಣಾಂಶವು ಕಾಯಿ ಹಾಳಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲು

Pic Credit:Pintrest

ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು  ಬಿಸಿಯು ಅಲ್ಲದ ತಂಪು ಅಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ಸಿಂಪಲ್​​ ಟಿಪ್ಸ್​​​​​

Pic Credit:Pintrest

ನೀವು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಪ್ರಿಯರೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಅಪಾಯವನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ