ಮುಖಕ್ಕೆ ಅರಶಿನ ಹಚ್ಚುವಾಗ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ

17 October 2023

Pic Credit - Pintrest

ತ್ವಚೆಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅರಶಿನ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ತ್ವಚೆಯ ಸೌಂದರ್ಯ ==============

Pic Credit - Pintrest

ಆದರೆ ಅರಶಿನ ಹಚ್ಚುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ.

ಅರಶಿನ ==============

Pic Credit - Pintrest

ಅರಶಿನ ಮಿಶ್ರಿತ ಯಾವುದೇ ಪೇಸ್ಟ್​​​​ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ 20 ನಿಮಿಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಇಡಬೇಡಿ.

ಅರಶಿನ ಮಿಶ್ರಿತ ==============

Pic Credit - Pintrest

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೋಸ್​​ ವಾಟರ್​, ಮೊಸರು ಹಾಗೂ ಅರಶಿನದ ಪೇಸ್ಟ್​​​​ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಮುಖದಲ್ಲೇ ಬಿಡಬೇಡಿ.

ಅರಶಿನದ ಪೇಸ್ಟ್​​​​==============

Pic Credit - Pintrest

20 ನಿಮಿಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅರಶಿನ ಮುಖದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮೊಡವೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಮೊಡವೆ ಸಮಸ್ಯೆ ==============

Pic Credit - Pintrest

ಅರಶಿನ ಫೇಸ್​​ ಪ್ಯಾಕ್​ ಹಚ್ಚಿದ ಮೇಲೆ 3ರಿಂದ 4 ಗಂಟೆಗಳ ವರೆಗೆ ಸೋಪಿನಿಂದ ಮುಖ ತೊಳೆಯಬೇಡಿ.

ಅರಶಿನ ಫೇಸ್​​ ಪ್ಯಾಕ್ ==============

Pic Credit - Pintrest

ಇದಲ್ಲದೇ ಅರಶಿನದ ಪೇಸ್ಟ್​​​​ ಕಣ್ಣಿನ ಒಳಗೆ ಬೀಳದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. 

ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ==============

Pic Credit - Pintrest

ಪುರುಷರ ಬೋಳು ತಲೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಅಂಶಗಳು