ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ  ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳ

08 JULY 2024

Pic credit - pinterest

Sayinanda

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಾರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಇದೊಂದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

Pic credit - pinterest

ಅದುವೇ ಮುಂಬೈ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಕಲಾವಂತಿನ್ ದುರ್ಗಾ. ಈ ತಾಣವು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸವಿಯಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಚಾರಣ ಹೋಗುವವರೇ ಹೆಚ್ಚು.

Pic credit - pinterest

ಮುಂಬೈಯಿಂದ 50ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕೋಟೆಯೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಾಥೆರಾನ್ ಮತ್ತು ಪನ್ವೆಲ್ ಬೆಟ್ಟಗಳ ನಡುವೆ ಇದೆ.

Pic credit - pinterest

ಕಲಾವಂತಿನ್ ದುರ್ಗಾ ಕೋಟೆಯೂ 2,300 ಫೀಟ್ ಎತ್ತರವಿದ್ದು ಇದು ಶತಮಾನ ಹಳೆಯ ಕೋಟೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

Pic credit - pinterest

ಈ ಕೋಟೆಯ ಮೇಲಿಂದ ಚಾಂದೇರಿ, ಮಾಥೆರಾನ್, ಕರ್ನಾಲ್ ಮತ್ತು ಇರ್ಷಲ್ ಹಾಗೂ ಮುಂಬೈನ ಕೆಲ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

Pic credit - pinterest

ಆದರೆ ಬಂಡೆಗಳ ಹಾಗೂ ಹರಿತವಾದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ಹತ್ತಬೇಕಾದ ಕಾರಣ ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೋಟೆಯಂತೆ.

Pic credit - pinterest

ಈ ಕೋಟೆಗೆ ಮುರನ್ಜನ್ ಕೋಟೆ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿತ್ತು. ಅದಲ್ಲದೇ,  ಕಾಳವಂತಿನ್ ಎನ್ನುವ ರಾಣಿಯ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. 

Pic credit - pinterest