ಈ ದೇಶಗಳ ಐಷಾರಾಮಿ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿ ಇರುವ ನೀವೇ ಶ್ರೀಮಂತರು!

ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ:  1 ರೂ. = 184.45 ಇಂಡೋನೇಷಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿ

ವಿಯೆಟ್ನಾಂ:  1 ರೂ. = 285.88 ವಿಯೆಟ್ನಾಮೀಸ್ ಡಾಂಗ್

ಕ್ಯಾಂಬೋಡಿ:  1 ರೂ. =  49.39 ಕಾಂಬೋಡಿಯನ್ ರಿಯಲ್

ಹಂಗೇರಿ:  1 ರೂ. = 4.31 ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್

ಶ್ರೀ ಲಂಕಾ:  1 ರೂ. = 3.92 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ

ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ: 1 ರೂ. = 15.69 ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ವೊನ್

ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ: 1 ರೂ. = 6.56 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕನ್ ಕೊಲೊನ್

ಪರಾಗ್ವೇ: 1 ರೂ. = 87.26 ಪರಾಗ್ವೆಯ ಗೌರಾನಿ

ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್: 1 ರೂ. = 1.69 ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡಿಕ್ ಕ್ರೋನಾ