ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ನಟಿ

ನಭಾ ನಟೇಶ್​ಗೆ ಇದೆ ಬೇಡಿಕೆ

ಕನ್ನಡದಿಂದ ಬಣ್ಣದ ಬದುಕು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ನಭಾ

ಟಾಲಿವುಡ್​ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕನ್ನಡತಿ

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿಲ್ಲ ನಭಾ

Heading 1