ನವರಾತ್ರಿಯ 9 ದಿನ ದುರ್ಗೆಯ ಯಾವ ಯಾವ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತೆ

15-10-2023

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ರಂದು ನವರಾತ್ರಿ ಮೊದಲನೇ ದಿನ. ಈ ದಿನ ಶೈಲ ಪುತ್ರಿಯ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ.

ಮೊದಲ ದಿನ 

​ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16ರಂದು ನವರಾತ್ರಿ ಎರಡನೇ ದಿನ. ಈ ದಿನ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ.

ಎರಡನೇ ದಿನ 

ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 17ರಂದು ನವರಾತ್ರಿ ಮೂರನೇ ದಿನ. ಈ ದಿನ ಚಂದ್ರಘಂಟಾ ದೇವಿ​ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ.

ಮೂರನೇ ದಿನ

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18ರಂದು ಶಾರದೀಯ ನವರಾತ್ರಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದಂದು ತಾಯಿ ಕೂಷ್ಮಾಂಡಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19ರಂದು ನವರಾತ್ರಿ ಐದನೇ ದಿನ. ಈ ದಿನ ಸ್ಕಂದಮಾತಾ​ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ.

ಐದನೇ ದಿನ

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20ರಂದು ನವರಾತ್ರಿ ಆರನೇ ದಿನ. ಈ ದಿನ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ​ ದೇವಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತೆ.

ಆರನೇ ದಿನ

ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 21ರಂದು ನವರಾತ್ರಿ ಏಳನೇ ದಿನ. ಈ ದಿನ ಕಾಳರಾತ್ರಿ​ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತೆ.

ಏಳನೇ ದಿನ

ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 22ರಂದು ನವರಾತ್ರಿ ಎಂಟನೇ ದಿನ. ಈ ದಿನ ಮಹಾಗೌರಿ​ಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತೆ.

ಎಂಟನೇ ದಿನ

ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 23 ​ನವರಾತ್ರಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ದಿನ. ಈ ದಿನ ಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರಿ​ಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತೆ.

ಒಂಬತ್ತನೇ ದಿನ