ಬಾಲಿವುಡ್​ನಲ್ಲಿ ಬಹುಬೇಡಿಕೆಯ ಡಾನ್ಸರ್ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ

credit pic: nora fatehi insta

ಇದೀಗ ಲಾವಣಿ ನೃತ್ಯದ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಟಿ

credit pic: nora fatehi insta

ನೋರಾ ನೃತ್ಯದ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿದೆ

credit pic: nora fatehi insta

ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ ನಟಿ

credit pic: nora fatehi insta

ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದಿರಿಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಾಡಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆಹಾಕಿದ ನೋರಾ

credit pic: nora fatehi insta

ನಟಿಯ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​

credit pic: nora fatehi insta