ಮೋದಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಪ್ಪುಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಆಫರ್

ಅಪ್ಪು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಡೆದಿತ್ತು ಸಭೆ 

ಪುನೀತ್​ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಮೋದಿ ಟೀಂ

ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದ ಪುನೀತ್​ 

ನೇರವಾಗಿಯೇ ಆಫರ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದ ‘ರಾಜಕುಮಾರ’