ಒಂದು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಒಂದು ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಚಮಚ ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ

ಒಂದು ಬೌಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ರಸವನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ.

ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಹಾಲನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.

ಈಗ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಅನ್ವಯಿಸಿ ಮತ್ತು 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡಿ

ನಂತರ ನೀರಿನಿಂದ ಮುಖವನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ.