ಅತಿಯಾದ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಈ ಅಪಾಯ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು

ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾದೀತು

ಮಧುಮೇಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಬಹುದು

ಸ್ಟ್ರೋಕ್​​ನ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಳ

ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ

ದೇಹದ ತೂಕ ಅತಿಯಾಗುತ್ತದೆ