ಟೊಮೆಟೊದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಟೊಮೆಟೊದಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ

ಮೂತ್ರಪಿಂಡದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಇರುವವರು ಟೊಮೆಟೊ ತಿನ್ನಬಾರದು

ಕೀಲು ನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಟೊಮೆಟೊ ತಿನ್ನಬಾರದು

ಅತಿಸಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.