ಆಯ್ರಾಗೆ ಕನ್ನಡ ಪಾಠ

ಅಆಇಈ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಯಶ್​

ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್​

ವೈರಲ್​ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಯಶ್​ ಪಾಠ

ಮೂರು ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿರುವ ಆಯ್ರಾ