ಮೇಕಪ್​ ಇಲ್ಲದೆ ಮಿಂಚಿದ ನಟಿ ರಂಜನಿ ರಾಘವನ್

‘ಕನ್ನಡತಿ’ಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ನಟಿ

ರಂಜನಿಗೆ ಇದೆ ದೊಡ್ಡ ಬೇಡಿಕೆ

ಮೇಕಪ್ ಇಲ್ಲದೆ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟಿ

ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ ನಟಿಯ ಫೋಟೋ