‘ಕೆಜಿಎಫ್​ 2’ ಸೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ರವೀನಾಗೆ ಬೇಸರ

ಕಥೆ ಕೇಳಿ ಬೇಸರಗೊಂಡ ನಟಿ

ಸಂಜಯ್​ ದತ್​ ಜತೆ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರೋ ನಟಿ

‘ಕೆಜಿಎಫ್​ 2’ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋ ಅವಕಾಶ

ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡ ನಟಿ