ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಸೆಕ್ಸ್​ ಮುಖ್ಯ ಎಂದಿದ್ದ ಸಮಂತಾ

ವೈರಲ್​ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಹಳೆ ವಿಡಿಯೋ

ಡಿವೋರ್ಸ್​ ನಂತರ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್​

ಸಮಂತಾ ಕೈಯಲ್ಲಿವೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾ

ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಖ್ಯಾತಿ