ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ರಜೆಯ ಮಜಾ ಸವಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಹೇಶ್​ ಬಾಬು

ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಸುತ್ತಾಟ

ಬಿಲ್​ ಗೇಟ್ಸ್​ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಮಹೇಶ್​ ಬಾಬು, ಪತ್ನಿ ನಮ್ರತಾ

ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು, ನಮ್ರತಾ ಜೊತೆ ಮಗಳು ಸಿತಾರಾ ಪ್ರವಾಸ

‘ಸರ್ಕಾರು ವಾರಿ ಪಾಟ’ ಚಿತ್ರದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್​ ಬಾಬು

ವೈರಲ್​ ಆಗಿವೆ ಮಹೇಶ್​ ಬಾಬು ಕುಟುಂಬದ ಫೋಟೋಗಳು

ವಿದೇಶದಿಂದ ಅನೇಕ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸಿತಾರಾ