ಗಣೇಶ್​ ಮಕ್ಕಳಾದ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿಹಾನ್​

‘ಚಮಕ್​’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ

‘ಸಖತ್​’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಹಾನ್​ ನಟನೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ

ವಿಹಾನ್, ಚಾರಿತ್ರ್ಯಗೆ ನಟನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಆಸಕ್ತಿ

ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ವಿಹಾನ್, ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಫೋಟೋಗೆ ಲೈಕ್ಸ್