ಮಾರ್ಚ್ 17ರಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ ‘ಜೇಮ್ಸ್’

ಅಪ್ಪು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಶಿವಣ್ಣ ಡಬ್ಬಿಂಗ್

ಎರಡೂವರೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿರುವ ಶಿವಣ್ಣ

ಶಿವಣ್ಣ ಕಂಠದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳು ವೈರಲ್

‘ಜೇಮ್ಸ್’ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಫ್ಯಾನ್ಸ್