ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ

ಈ ಹೊಸ ಫೋಟೋಶೂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಟಿ ದೇವತೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮರದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕುಳಿತಿರುವುದು

ಫೋಟೋಶೂಟ್‌ಗಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರದ್ಧಾ ತನ್ನ ಮುಗ್ಧತೆಯಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹುಚ್ಚೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ

Credit- Shraddha Kapoor Instagram