ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್, ತಣ್ಣೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳು

ತಣ್ಣೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಗಂಟಲು ನೋವು ಮತ್ತು ಮೂಗಿನ ದಟ್ಟಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

        ತಣ್ಣೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹೃದಯದ ಬಡಿತವು ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ.

ತಣ್ಣೀರು ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಆಹಾರ ತಿಂದ ನಂತರ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ತಣ್ಣೀರು ಸೇವನೆಯಿಂದ ತೂಕನಷ್ಟ ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯ. ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ದೂರವಿರಿ.

ತಣ್ಣೀರು ಹಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು, ಅಗಿಯಲು ಅಥವಾ ಕುಡಿಯಲು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು.