ಸೊಹೈಲ್​-ಸೀಮಾ ದಂಪತಿ ವಿಚ್ಛೇದನ

ಸಲ್ಲು ಸಹೋದರ ಸೊಹೈಲ್

24 ವರ್ಷಗಳ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಅಂತ್ಯ

ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದ ಜೋಡಿ

ಗೆಳೆಯರಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿರುವ ಮಾಜಿ ದಂಪತಿ