ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್​ಗಾಗಿ ಹಾಡು ರಚಿಸಿದ  ಕನ್ನಡಿಗ 

ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಆಲ್ಬಂ ಹಾಡು

ಕನ್ನಡಿಗರಾದ ವಿನಯ್ ಚಂದ್ರ ಅವರಿಂದ ಹಾಡು

ಆಲ್ಬಂ ಗೆ 'ಅಲ್ವಿದಾ' ಎಂಬ ಟೈಟಲ್​

ಹಾಡಿಗೆ ಸಂಗೀತ, ನೀಡಿದವರು   ವಿನಯ್ ಚಂದ್ರ