ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ

 10 November 2023

ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಭಾವೋದ್ರಿಕ್ತ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಗಾತಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮೇಷ

ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಮೇಲೆ  ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ವೃಷಭ

ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಳವಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕಟಕ

ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸಿಂಹ

ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಅಪೂರ್ಣರೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.

ತುಲಾ

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.

ವೃಶ್ಚಿಕ

ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ನಿರಂತರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.

ಮೀನ

ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಮಕರ

ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಗಿರುವ 6 ರಾಶಿಯವರು