7 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ

ತಮಿಳಿನ ‘ಕೋಬ್ರಾ’ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಶ್ರೀನಿಧಿ ನಾಯಕಿ

ಚಿಯಾನ್ ವಿಕ್ರಮ್​ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೀರೋ

ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದ ನಟಿ

‘ಕೆಜಿಎಫ್ 2’ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆ