ಬೋಲ್ಡ್ ಫೋಟೋ ಮೂಲಕ ಪಡ್ಡೆಗಳ ನಿದ್ದೆ ಕದ್ದ ತಮನ್ನಾ

ತಮನ್ನಾ ಹಾಟ್ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್

ನಟಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಫಿದಾ ಆದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್

ತಮನ್ನಾ ಹಾಟ್ ಅವತಾರ ನೋಡಿ ಲೈಕ್ಸ್ ಒತ್ತಿದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್

ತಮನ್ನಾ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಫಿದಾ ಆಗಿರೋ ಫ್ಯಾನ್ಸ್

ವಿಜಯ್ ವರ್ಮಾ ಜೊತೆ ತಮನ್ನಾ ಡೇಟಿಂಗ್

ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸುದ್ದಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಸುಂದರಿ