ಸ್ಟಾರ್ ನಟರಿಗೆ ಚಿತ್ರಗಳ ಆಫರ್ ಬರುವುದು, ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರಗಳು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದವು.

ಭಜರಂಗಿ ಭಾಯಿಜಾನ್

ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿ

ಗೀತ ಗೋವಿಂದಂ

ಭದ್ರ

ಗ್ಯಾಂಗ್ ಲೀಡರ್