ಸೋಲೊ ಟ್ರಿಪ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಈ ಸ್ಥಳಗಳು ಉತ್ತಮ

ರಿಷಿಕೇಶ್ (ಹರಿದ್ವಾರ)

ಜೈಪುರ (ರಾಜಸ್ಥಾನ)

ವಾರಣಾಸಿ (ಬನಾರಸ್)

ಬಿರ್ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ (ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ)

ಉದಯಪುರ (ರಾಜಸ್ಥಾನ)