ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಪಪ್ಪಾಯ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು?

ಥೈರಾಯಿಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಪಪ್ಪಾಯಾ ಅಪಾಯ

ಹೃದಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಪಪ್ಪಾಯಾ ಬೇಡ

ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಪಪ್ಪಾಯಾ ಸೇವನೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ 

ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್​ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು 

ಅಲರ್ಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಳ್ಳವರಿಗೆ ಪಪ್ಪಾಯ ಸೇವನೆ ಬೇಡ