ಟೆಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಇವರೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್; ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಹೆಸರು

ಟಿಮ್ ಸೌಥಿ- 83 ಸಿಕ್ಸರ್​ಗಳು

ಸರ್ ವಿವ್ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್- 84 ಸಿಕ್ಸರ್​ಗಳು

ಕ್ರಿಸ್ ಕೈರ್ನ್ಸ್- 87 ಸಿಕ್ಸರ್​ಗಳು

ಬ್ರಿಯಾನ್ ಲಾರಾ- 88 ಸಿಕ್ಸರ್​ಗಳು

ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್- 91 ಸಿಕ್ಸರ್​ಗಳು

ಜಾಕ್ವೆಸ್ ಕಾಲಿಸ್- 97 ಸಿಕ್ಸರ್​ಗಳು

ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್- 98 ಸಿಕ್ಸರ್​ಗಳು

ಆಡಮ್ ಗಿಲ್‌ಕ್ರಿಸ್ಟ್- 100 ಸಿಕ್ಸರ್​ಗಳು

ಬ್ರೆಂಡನ್ ಮೆಕಲಮ್- 107 ಸಿಕ್ಸರ್​ಗಳು

ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್- 124 ಸಿಕ್ಸರ್​ಗಳು