ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವ ಟಾಪ್ 8 ರಾಶಿಯವರು

18 October 2023

ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಇತರರಿಂದ ಸ್ಪಾಟ್ಲೈಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸಿಂಹ

ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.

ತುಲಾ

ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಅಚಲವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಗೆ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ.

ವೃಷಭ

ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.

ಮೇಷ

ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಿಕಟತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.

ಕಟಕ

ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಆಳವಾದ, ಭಾವಪೂರ್ಣ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಮೀನ

ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಬೌದ್ಧಿಕ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮತ್ತು ಗಮನವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ

ಮಿಥುನ

ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಬೌದ್ಧಿಕ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮತ್ತು ಗಮನವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ

ಧನು