ಮೊದಲು ಅರಿಶಿನ ಕೊಂಬುಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ

ನಂತರ ನಿಂಬೆ ರಸ, ತುಳಸಿ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ ಸೇರಿಸಿ

ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಗಾಳಿಯಾಡಲು ಬಿಡಿ

ಅದರ ನಂತರ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಅರಿಶಿನ ಕೊಂಬನ್ನು ತಿನ್ನಿರಿ.

ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ