ಎರಡು ಸಿಂಹ ದತ್ತು ಪಡೆದ ರಾಮ್​ ಚರಣ್​ ಪತ್ನಿ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನಾ ಬ್ಯುಸಿ

ವಿಕ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಸರಿನ ಸಿಂಹ ದತ್ತು ಪಡೆದ ಉಪಾಸನಾ

ರಾಮ್​ ​ ಜತೆ ಹಾಯಾಗಿ ಸಂಸಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಉಪಾಸನಾ

ಹಲವು ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ರಾಮ್​ ಚರಣ್​ ಪತ್ನಿ