ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. 

ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ರೋಸ್ ವಾಟರ್‌ನಲ್ಲಿ 4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಡಿ

ನಂತರ ಎರಡು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ

ಪೇಸ್ಟ್ ನ್ನು ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಅನ್ವಯಿಸಿ ಮತ್ತು 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡಿ.

ಶಾಂಪೂ ಹಚ್ಚಿದ ನಂತರ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ