ದೇವರಕೊಂಡ-ರಶ್ಮಿಕಾ ಡೇಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ಖಚಿತ

ವೈರಲ್ ಆಯ್ತು ಫೋಟೋ

ಥೈಲೆಂಟ್ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿಜಯ್

ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ದ ರಶ್ಮಿಕಾ

ಫೋಟೋ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಫ್ಯಾನ್ಸ್

ನಟಿಗೆ ಇದೆ ಸಖತ್ ಬೇಡಿಕೆ

ವಿಜಯ್ ಜತೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಡೇಟಿಂಗ್