ನಾಯಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ

ಇನ್ನೂ, ಒಂದು ನಾಯಿ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅದು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಕದಿಯುತ್ತಿದೆ

ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಮೇರಿ ಆಫ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ನಾಯಿಯ ಕಥೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ

ನಾಯಿಮರಿ ತನ್ನ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಲಾಂಡ್ರಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ವಿಡಿಯೋ ಸದ್ಯ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ

ಜೊತೆಗೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲು ಸಹ ಮೇರಿಗೆ ಅವರ ನಾಯಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ