ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 ಕೊರತೆಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳು

ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಆಹಾರದ ಹೊರತಾಗಿ ಔಷಧಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 ಕೊರತೆ ಉಂಟಾದರೆ ರಕ್ತ ಹೀನತೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ ನರರೋಗ, ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ತಲೆಹೊಟ್ಟು, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆಯಾಸದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಮಾಂಸ ,ಸಾಲ್ಮನ್ ಮೀನು, ಹಾಲು ಮತ್ತು ಇತರ ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 ಹೇರಳವಾಗಿದೆ.