ವಾಟಳ್ನಾಗರಾಜ್ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು  

29 Sep 2023

ಹೊಟೇಲ್​​ಗಳು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ 1 ರೂ.ಗೆ ಮುದ್ದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ವಾಟಳ್​ ನಾಗರಾಜ್

29 Sep 2023

ತರಕಾರಿಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾದಾಗ ತಳ್ಳುವ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ವಾಟಳ್ ನಾಗರಾಜ್ 

29 Sep 2023

ಎತ್ತಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ ವಾಟಳ್ ನಾಗರಾಜ್​​ 

29 Sep 2023

ಕತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ವಾಟಳ್ ನಾಗರಾಜ್  

29 Sep 2023

ಗೋವಾ ಮಂಡ್ಯದ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಾಗಿ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ಮೇಕೆಗಳಿಗೆ ಪೇಟ ಹಾಕಿ ಮೆರವಣಿಗೆ   

29 Sep 2023

ಪೊಲೀಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸಾವಿನಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ ವಾಟಳ್ ನಾಗರಾಜ್

29 Sep 2023

ಕಾವೇರಿಗಾಗಿ ವಾಟಾಳ್‌ ನಾಗರಾಜ್‌ ಬುರ್ಖಾ ಧರಿಸಿ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ನೀರಿನ ಖಾಲಿ ಕೊಡ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ

29 Sep 2023

ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸರಾಸರಿ ಹೊಂದಿರುವ 10 ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳು

29 Sep 2023