ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆ ಎಂದೇ ಪರಿ‘ಗಣಿತ’ವಾಗಿರುವ ಗಣಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಾಳೆ, ದತ್ತಾ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆ ಎಂದೇ ಬಹುತೇಕ SSLC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಪರಿ‘ಗಣಿತ’ವಾಗಿರುವ ಗಣಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಾಳೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆ ಗಣಿತವನ್ನು ‘ಬಿಡಿಸುವುದು’ ಹೇಗೆ? ವೈಎಸ್​ವಿ ದತ್ತಾ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಟಿವಿ9 ವೀಕ್ಷಕ ವೃಂದದಲ್ಲಿರುವ ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಪ್ಪದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ, ಗಣಿತ ವಿಷಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿ. All the Best..

ದತ್ತಾ ಮೇಷ್ಟ್ರ ಗಣಿತ ಪಾಠಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಳಗಿರುವ ಟಿವಿ9 ಕನ್ನಡ ಫೇಸ್​ಬುಕ್ ಲಿಂಕ್ ಒತ್ತಿ..

ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆ ಎಂದೇ ಪರಿ‘ಗಣಿತ’ವಾಗಿರುವ ಗಣಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಾಳೆ, ದತ್ತಾ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ

ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆ ಎಂದೇ ಪರಿ‘ಗಣಿತ’ವಾಗಿರುವ ಗಣಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಾಳೆ, ದತ್ತಾ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆ ಎಂದೇ ಬಹುತೇಕ SSLC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಪರಿ‘ಗಣಿತ’ವಾಗಿರುವ ಗಣಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಾಳೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆ ಗಣಿತವನ್ನು ‘ಬಿಡಿಸುವುದು’ ಹೇಗೆ? ವೈಎಸ್​ವಿ ದತ್ತಾ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಟಿವಿ9 ವೀಕ್ಷಕ ವೃಂದದಲ್ಲಿರುವ ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಪ್ಪದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ, ಗಣಿತ ವಿಷಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿ. All the Best..#SSLCExam2020 #SSLCExam #Students #YSVDatta Ysv Datta

Tv9Kannada यांनी वर पोस्ट केले शुक्रवार, २६ जून, २०२०

 

Related Posts :

Category:

error: Content is protected !!

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more