By: Vijayasarathy SN

20 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್​ಗಳು

26 June 2024

20 ವರ್ಷ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಹೇಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಎಂಬುದು ಅದರ ಸತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಫಂಡ್​ಗಳತ್ತ ಒಂದು ನೋಟ...

ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಪರೀಕ್ಷೆ

(Pic credit: Google)

ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಲೂಚಿಪ್ ಫಂಡ್ ಎದ್ದುಕಾಣುತ್ತದೆ. 20 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದು ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಶೇ 15ರಷ್ಟು ಲಾಭ ತಂದಿದೆ.

1. ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಬ್ಲೂಚಿಪ್

(Pic credit: Google)

ಎಚ್​ಡಿಎಫ್​ಸಿ ಟಾಪ್ 100 ಫಂಡ್ ಕೂಡ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, 20 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ ಶೇ. 17.4ರ ದರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದೆ.

2. ಎಚ್​ಡಿಎಫ್​ಸಿ ಟಾಪ್100

(Pic credit: Google)

ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕೆಟಗರಿ: ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈಮಾ ಫಂಡ್ 20 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶೇ. 18.4ರ ಸಿಎಜಿಆರ್ ದರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ತಂದಿದೆ. ಇಪತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 29 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆದಿದೆ.

3. ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಪ್ರೈಮಾ

(Pic credit: Google)

ನಿಪ್ಪೋನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರೋತ್ ಫಂಡ್ 20 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಶೇ. 20.7ರ ಸಿಎಜಿಆರ್​ನಲ್ಲಿ ಲಾಭ ತಂದಿದೆ. ಇಪತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಇವತ್ತು 43 ಲಕ್ಷ ಆಗತ್ತಿತ್ತು.

4. ನಿಪ್ಪೋನ್ ಗ್ರೋತ್

(Pic credit: Google)

ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಸನ್ ಲೈಫ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ ಶೇ 17.5ರ ವಾರ್ಷಿಕ ದರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇಪತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ 25 ಪಟ್ಟು ಬೆಳೆದಿದೆ.

5. ಬಿರ್ಲಾ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ

(Pic credit: Google)

ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಶೇ. 18.1ರ ಸಿಎಜಿಅರ್​ನಲ್ಲಿ ಲಾಭ ತಂದಿದೆ. 20 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ 27.9ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

6. ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ

(Pic credit: Google)

ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಚ್​ಡಿಎಫ್​ಸಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಹೆಚ್ಚು ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ. 20 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದು ಶೇ. 18.6ರ ಸಿಎಜಿಆರ್​ನಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

7. ಎಚ್​ಡಿಎಫ್​ಸಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ

(Pic credit: Google)

ಷೇರು ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್, ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂರೂ ರೀತಿಯ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್​ಗಳು.

ಏನಿದು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಪ್?

(Pic credit: Google)