ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಳಿಮುಖ

By: Vijayasarathy SN

30 Oct 2023

ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಇರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಂತೆ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಲೇ ಆಫ್ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಟಾಪ್ 10 ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗನಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

ಉದ್ಯೋಗನಷ್ಟ

Pic credit: Google

2023ರ ಏಪ್ರಿಲ್​ನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ವರೆಗೆ ಈ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 51,776ಯಷ್ಟು ಇಳಿದಿದೆ. ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು.

ಇದೇ ಮೊದಲು

Pic credit: Google

ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಐಟಿ ಕಂಪನಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್​ನಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. 14,470 ಮಂದಿ ಈ ಅರ್ಧವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ಫೋಸಿಸ್

Pic credit: Google

ಅಜೀಮ್ ಪ್ರೇಮ್​ಜಿ ಮಾಲಕತ್ವದ ವಿಪ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 13,863ನಷ್ಟು ಇಳಿದಿದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 2,44,707 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ.

ವಿಪ್ರೋ

Pic credit: Google

ಕಾಗ್ನೈಜೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅರ್ಧವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 9,700ಯಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 3.45 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಗ್ನೈಜೆಂಟ್

Pic credit: Google

ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಐಟಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಟಿಸಿಎಸ್​ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 5,810ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ 6,08,985 ತಲುಪಿದೆ.

ಟಿಸಿಎಸ್

Pic credit: Google

ಎಚ್​ಸಿಎಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್​ನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ವರೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 4,805ಯಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. 2,21,139 ಮಂದಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಎಚ್​ಸಿಎಲ್

Pic credit: Google

ಟೆಕ್ ಮಹೀಂದ್ರ, ಎಲ್​ಟಿಐ ಮೈಂಡ್ ಟ್ರೀ, ಎಂಫೆಸಿಸ್, ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲೂ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ ಅಂಡ್ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿದೆ.

ಇತರೆಡೆ

Pic credit: Google

Next Story: ಜಾಗತಿಕ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ?

ಧನ್ಯವಾದಗಳು