ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್‌ ಆಡಿದವರು ಇವರೇ

01-April-2024

Author: Vinay Bhat

ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟರ್‌. ಅವರು ಟಿ20 ಉತ್ತಮ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತಿರುಗಿಸಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್

ಐಪಿಎಲ್ 2022 ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬಟ್ಲರ್ ಆರ್​ಆರ್ ಪರ 863 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು 600 ಎಸೆತಗಳವರೆಗೆ ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ, 230 ಡಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದರು.

ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್

ಮೈಕೆಲ್ ಹಸ್ಸಿ ಐಪಿಎಲ್ ಆವೃತ್ತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ 566 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಆಡಿದರು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 203 ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಗಳಾಗಿವೆ. 2013 ರಲ್ಲಿ 700 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.

ಮೈಕೆಲ್ ಹಸ್ಸಿ

ಐಪಿಎಲ್ 2015ರಲ್ಲಿ ಸಿಮನ್ಸ್ 441 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 540 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಟ್ಟು 201 ಡಾಟ್ ಬಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದರು.

ಲೆಂಡ್ಲ್ ಸಿಮನ್ಸ್

ದ್ರಾವಿಡ್ ಐಪಿಎಲ್ 2013 ರಲ್ಲಿ 110 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿ 471 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರು ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರು 200 ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಡಿದರು.

ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್

ಐಪಿಎಲ್ 2009-10ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಸ್ 494 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 572 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಋತುವಿನಲ್ಲಿ 196 ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಡಿದರು.

ಜಾಕ್ವೆಸ್ ಕಾಲಿಸ್

ಗಂಗೂಲಿ ಅವರು ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕೂಡ ಹೌದು. 2009-2010ರಲ್ಲಿ ಗಂಗೂಲಿ 419 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 493 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 195 ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಇದ್ದವು.

ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ