ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್​ ನೋವು ಮತ್ತು ಎದೆ ನೋವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಹೇಗೆ?

07 September, 2023

ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್​ ಟ್ರಬಲ್​ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕಾಡುವ ಸಮಸ್ಯೆ. 

ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್

Pic credit - Pintrest

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ನೋವು ಮತ್ತು ಎದೆ ನೋವು ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

ವ್ಯತ್ಯಾಸ

Pic credit - Pintrest

ಏಕೆಂದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ನೋವು ಹೃದಯದ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ.

ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ನೋವು

Pic credit - Pintrest

ಎದೆಯ ಜತೆಗೆ ಎಡಗೈಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವಿದ್ದರೆ ಅದು ಹೃದಯದ ಅಪಾಯದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಹೃದಯದ ಅಪಾಯ

Pic credit - Pintrest

ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಅರೆನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆ ಉಂಟುಮಾಡುವುದು, ದೇಹ ಬೆವರುವುದು ಎದೆ ನೋವಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು.

ಎದೆ ನೋವಿನ ಲಕ್ಷಣ

Pic credit - Pintrest

ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಾಗಿದಾಗ ಮತ್ತು ಮಲಗಿರುವಾಗ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ಅದು ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್​ನಿಂದ ಉಂಟಾದ ನೋವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್​ ನೋವು

Pic credit - Pintrest

ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣವಾದರೆ ಕುಳಿತಾಗ, ಮಲಗಿದಾಗ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವಿರುತ್ತದೆ. 

ಹೃದಯದ ಅಪಾಯ

Pic credit - Pintrest

ಆದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್​​ನಿಂದ ಉಂಟಾದ ನೋವು ಎದೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್

Pic credit - Pintrest