ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ಲುಕ್​ನಲ್ಲಿ ನಟಿ ಜಾನ್ವಿ

‘ಮಿಲಿ’ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಬ್ಯುಸಿ

ಹೈದರಾಬಾದ್​ನಲ್ಲಿ ನಟಿ ಜಾನ್ವಿ

ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರದ ‘ಹೆಲೆನ್’ ರಿಮೇಕ್

ಸ್ಟಾರ್ ಕಿಡ್ ಜಾನ್ವಿ

ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಕಾದಿರುವ ನಟಿ

ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್