ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ ಕಂಗನಾ ಹೊಸ ಅವತಾರ

ನಟಿಯ ಹಾಟ್ ಲುಕ್ ನೋಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ

‘ಧಾಕಡ್’ ಸಿನಿಮಾ ಟ್ರೇಲರ್ ದಿನ ಈ ಅವತಾರ

ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ

ಸದಾ ವಿವಾದದ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿ ಆಗುವ ನಟಿ