ಕ್ಯೂಟ್​​ಲುಕ್​ನಲ್ಲಿ ನಟಿ ಸಾರಾ ಅಣ್ಣಯ್ಯ

‘ಕನ್ನಡತಿ’ ನಟಿ ಸಾರಾ ಅಣ್ಣಯ್ಯ

ವರುಧಿನಿ ಎಂದೇ ಫೇಮಸ್ ಸಾರಾ ಅಣ್ಣಯ್ಯ

ಭುವಿ  ಗೆಳತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವರು

ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವ ಸಾರಾ