23 April 2024

ಬದರಿನಾಥ ಮತ್ತು ಕೇದಾರನಾಥ VIP ಪಾಸ್​​ಗೆ ಎಷ್ಟು ರೂ.?

Pic Credit -Pintrest

Author :Akshatha Vorkady

ಕೇದಾರನಾಥ ಯಾತ್ರೆ

ಈ ವರ್ಷ ಮೇ 10ರಿಂದ ಕೇದಾರನಾಥ ಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.

Pic Credit -Pintrest

ಬದರಿನಾಥ ದೇವಾಲಯ

ಮೇ. 12ರಿಂದ ಬದರಿನಾಥ ದೇವಾಲಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಿದೆ.

Pic Credit -Pintrest

ದೇವಾಲಯದ ಸಮಿತಿ

BKTC ಅಂದರೆ ಬದರಿನಾಥ,ಕೇದಾರನಾಥ ದೇವಾಲಯದ ಸಮಿತಿಯು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪೂಜೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ.

Pic Credit -Pintrest

VIP ಪಾಸ್​​

ಇದಲ್ಲದೇ VIP ಪಾಸ್​​ಗೆ ದೇವಾಲಯದ ಸಮಿತಿಯು ಪ್ರತೀ ಭಕ್ತರಿಗೆ 300 ರೂ. ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಿದೆ.

Pic Credit -Pintrest

1.55 ಕೋಟಿ

VIP ಶುಲ್ಕ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ 1.55 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಬಂದಿತ್ತು.

Pic Credit -Pintrest

ಉಚಿತ ಪ್ರಸಾದ

ಇದಲ್ಲದೇ VIP ಭಕ್ತರಿಗೆ ದರ್ಶನದ ಜೊತೆಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

Pic Credit -Pintrest

VIP ಭಕ್ತರು

ಕಳೆದ ವರ್ಷ 50ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ VIP ಭಕ್ತರು ಬದರಿನಾಥ ಮತ್ತು ಕೇದಾರನಾಥದ ದರ್ಶನ ಪಡೆದಿದ್ದರು.

Pic Credit -Pintrest