24 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024

Author: Sushma Chakre

ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ 6 ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಬ್ರೇಕ್​ಫಾಸ್ಟ್​ಗಳಿವು

ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆಯಿಂದ ಉದ್ದಿನ ವಡೆಯವರೆಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಉಪಹಾರಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇವುಗಳು ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಬ್ರೇಕ್​ಫಾಸ್ಟ್.

ಬೇಸಿಗೆಯ ಉಪಾಹಾರ

Pic credit - iStock

ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಕರವಾದ ಉಪಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಅನೇಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರಕ್ಕೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ.

ಇಡ್ಲಿ- ಸಾಂಬಾರ್

Pic credit - iStock

ಮೆದು ವಡೆಯನ್ನು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ನೀವು ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬೇಸಿಗೆಯ ಉಪಹಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು.

ಉದ್ದಿನ ವಡೆ

Pic credit - iStock

ರವೆ, ಕತ್ತರಿಸಿದ ತರಕಾರಿಗಳು, ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಂಗಿನತುರಿ, ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ರುಚಿಯ ಮಸಾಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡಬಹುದು.

ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು

Pic credit - iStock

ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಉದ್ದಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಬದಲಿಗೆ ರವಾ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೆ ನೀವು ರವಾ ದೋಸೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಲಘು ಉಪಹಾರದ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಆಗಿದೆ.

ರವಾ ದೋಸೆ

Pic credit - iStock

ಉತ್ತಪಂ ಎಂಬುದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಖಾದ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ನೆನೆಸಿದ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರಕ್ಕೆ ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಉತ್ತಪಂ

Pic credit - iStock

ಬೇಸಿಗೆಯ ಉಪಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟವೂ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.

ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ

Pic credit - iStock