ಅನಗತ್ಯ ಕೂದಲು ತೆಗೆಯಲು ಬಳಸುವ ಕ್ರೀಮ್​​​ನ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳು

19 October 2023

Pic Credit - Pintrest

ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ಅನಗತ್ಯ ಕೂದಲು ಮುಖದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನೇ ಹಾಳುಮಾಡಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. 

Pic Credit - Pintrest

ಅನಗತ್ಯ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲೊಂದು.

Pic Credit - Pintrest

ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ಕ್ರೀಮ್​​ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದುಂಟು.

Pic Credit - Pintrest

ಆದರೆ ಈ ಹೇರ್ ರಿಮೂವಲ್ ಕ್ರೀಮ್ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮದ  ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಾನಿಯುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು.

Pic Credit - Pintrest

ಅನಗತ್ಯ ಕೂದಲು ತೆಗೆಯುವುದು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಅಲರ್ಜಿ, ಕಿರಿಕಿರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. 

Pic Credit - Pintrest

ಇದಲ್ಲದೇ ಚರ್ಮ ಕೆಂಪಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಮೊಡವೆಗಳು ಹುಟ್ಟಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. 

Pic Credit - Pintrest

ನೀವು ಚರ್ಮದ ಮೇಲಿನ ಕೂದಲು ತೆಗೆಯುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

Pic Credit - Pintrest

ಋತುಬಂಧದ ನಂತರ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕಾಡುವ ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು